08/06/2017

MICROBIOTA

La Marta Ballell, la nova incorporació a Physio en qualitat de nutricionista, ens ha volgut obsequiar amb un interessant article sobre el funcionament dels anomenats Prebiòtics, i la seva influència en el nostre sistema digestiu.

 

Com actua la microbiota intestinal en la nostra salut?

La microbiota intestinal és una xarxa complexa de microbis amb interacció que tenen un paper clau en la digestió i la defensa immunitària. Influeix així mateix, en les funcions endocrines, afectant el sistema nerviós central. Els estudis avalen, que una composició variada i equilibrada de la microbiota és essencial pel nostre benestar. 

"Actualment se sap que el cos humà alberga aproximadament 100 bilions de cèl·lules microbianes, mil bilions de virus, entre ells bacteris, virus que interactuen amb el nostre organisme i afecten la nostra salut."

 

 

"Una microbiota sana és aquella que té una gran diversitat microbiana..."

soca dolenta

 

...Amb soques bacterianes protectores que superen en número a les soques potencialment perjudicials. Aquest fet garanteix una divisió eficaç i beneficiosa del treball dins l’intestí.

 

 

Per altra banda, una pèrdua d’aquesta diversitat juntament amb l’aparició d’un desequilibri entre les proporcions de soques bacterianes poden comportar greus conseqüències. Aquesta pèrdua està associada a una amplia gamma de trastorns que influeixen en la diarrea, malalties inflamatòries intestinals, càncer de còlon, així com al·lèrgies i d’altres malalties relacionades amb la nutrició i l'obesitat, la diabetis tipus dos.

Així doncs:

"s’ha relacionat la manca de diversitat bacteriana de la flora intestinal amb una major prevalença d’obesitat al mateix temps que una major diversitat amb una menor prevalença i el és que la dieta pot tenir un paper rellevant en els canvis sobre la microbiota intestinal."

Per tant, dur una dieta sana i equilibrada tenint en compte el consum prebiòtics per tal de millorar la nostra microbiota intestinal pot millorar la nostra capacitat per regular el nostre pes i la nostra salut.

 

 

 

Què són els prebiòtics?

Els prebiótics són ingredients fermentats selectivament que donen lloc a canvis específics en la composició i /o activitat de la flora gastro-intestinal aportant així beneficis per la salut.

 

On els trobem?

Dels ingredients alimentaris, els carbohidrats no digeribles (oligo-ipolisacàrids) anomenats col·loquialment fibra no digerible, són els candidats més importants per ser considerats com a prebiòtics. Aquests carbohidrats estan presents en aliments tals com hortalisses i verdures (porro, escarxofa, espàrrecs, all, ceba…), fruites, cereals (avena), llegums i fruits secs.

 

 

Fonts principals

  • Espàrrecs, Escarxofa i Ceba.
  • Pastanaga, Poma i Plàtan cuit.
  • Patata, Arròs i Plàtan verd.
  • Lli, Chia i Algues marines.

Bibliografia

Font: Cuando la microbiota intestinal pierde su equilibrio

Aquest article ha estat confeccionat per la Marta Ballell, membre de l'equip de Physio en qualitat de Nutricionista/dietista.