Salut de la dona i el nadó

Molts dels trastorns que pateix la dona i que empitjoren la seva qualitat de vida  no estan, en realitat, rel·lacionats amb cap malaltia concreta. I tenen més a veure amb el cicle menstrual i com se soporta.

En següents apartats t’expliquem quan i com et podem ajudar a pasar aquets dies difícils, o bé a sol.lucionar les afeccions que l’acompanyen.

També hi han altres problemes derivats de la teva fertilitat i de la dificultat per aconseguir-la, nosaltres dintre de les nostres possibilitats et podem ajudar.