Ecografies

Ecografies al servei de fisioterapeutes y osteòpates.

Els professionals de la medicina ja fa temps que utilitzem aparells d’ecografies per tal de millorar els nostres diagnòstics, ja que ens permet observar els teixits i els òrgans des de dintre. Per als fisioterapeutes i osteòpates, la utilització de la tecnologia, ha representat un gran avenç i són habituals els aparells de electroteràpia, aparells generadors de camps magnètics i d’ultrasons, com és el cas de les ecografies.

L’ecografia és una tècnica diagnòstica que empra ultrasons i que ens permeten observar els òrgans del cos humà. El que succeeix és que aquests ultrasons, responen generant imatges que representen un òrgan o un teixit específic.

En l’àmbit de la osteopatia i la fisioteràpia, la utilització de imatges ecogràfiques, ens permet controlar la mobilitat d’un teixit o d’un òrgan així com les implicacions que pugui tenir la pèrdua de moviment amb la disfunció que presenta el pacient. Així mateix ens aporta una valuosa informació de l’evolució del teixit en el procés de recuperació d’una lesió.

En fisioteràpia i osteopatia es important incorporar la ecografia com a eina de treball habitual, ja que es tracta d’un mitjà que ens ajudarà a corroborar hipòtesis diagnòstiques. També és de gran utilitat a l’hora de localitzar dolències desconegudes. Una altra funció és la de validar tractaments i clarament és un gran aliat en el procés d’investigació.

Si avaluem un teixit que compleix una funció de sosteniment, moviment o posició erecta, hem d’utilitzar mitjans d’exploració que ens aportin informació del seu comportament. Cal assenyalar que aquest mitjà diagnòstic no cerca avaluar el grau de lesió tissular, com la inflamació, trencament o tumoració, ja que això és competència de la USI (Ultrasound Imaging).

Cal destacar que la WCPT (World Confederation Physical Therapist) ha creat una “RUSI Initiative” que des de l’any 2011 reconeix aquest tipus de valoracions, així doncs ja tenim servit un exemple a nivel mundial. De fet han creat la ISEAPT (International Society in Electrophysical Agents in Physical Therapy) on s’inclou entre d’altres la Ultrasound Imaging.

 

Per a més informació, empleneu el següent formulari o bé truqueu al 972 207 162:

* Camps obligatoris