Natàlia Casas Roca

Col.Núm. 11727
Fisioterapeuta

  • Grado en Fisioterapia en "l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES), de la Universitat de Girona
  • Curs d'Embenats Neuromusulars (Kinesiotaping)
  • Experiència en àmbit esportiu en Futbol Base per Girona F.C. i MIC (Mediterranian International Cup)
  • Experiència en àmbit de Fisioteràpia Neurològica amb Concepte Bobath i Mètode Perfetti