Carles De Luna

Osteòpata DO

Informació curricular

 • Diplomat en fisioteràpia per la E.U.F. Garbí (UdG).
 • Postgrau en fisioteràpia de l’esport a E.U.S.E.S. (UdG).
 • Curs de Cupping Therapy. Centre KenZen (Terrassa).
 • Curs de tècniques d’Energia Muscular o Miotensives (Mitchell).
 • Curs especialitat en tractament del dolor neuropàtic.
 • Curs tractament integral del dolor crònic.
 • Curs d’Embenats Funcionals per a fisioterapeutes; acreditat per la Comissió de Formació continuada del Ministeri de Sanitat i Consum.
 • Curs Funcions del Fisioterapeuta en la rehabilitació del genoll, acreditat per la Comissió de Formació continuada del Ministeri de Sanitat i Consum.
 • Curs Humor, Creixement Personal i Salut per la Universitat de Lleida.
 • Nivell bàsic de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Curs de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lació Externa Automàtica (DEA), acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR). Escola d’Infermeria UdG.
 • Curs de fisioteràpia conservadora de la síndrome del Dolor Miofascial.
 • Abordatge amb punció seca de la síndrome del dolor miofascial (Acreditat pel Col·legi de Fistioterapeutes de Catalunya).

Últims articles: