Termes i condicions del formulari de contacte

Les dades de caràcter personal que ens remeti a través d’aquest formulari electrònic de contacte quedaran incorporades en els sistemes d’informació de PHYSIO Clínica d’Osteopatia i Fisioteràpia S.L.P.

PHYSIO Clínica d’Osteopatia i Fisioteràpia S.L.P. garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s’efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.

D’acord amb el que estableix l’article 5.1 de la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que les seves dades queden incorporades en un fitxer del qual és titular PHYSIO Clínica d’Osteopatia i Fisioteràpia S.LP.. degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades amb la finalitat d’atendre la seva petició i remetre-li la informació sol·licitada, així com enviar-li comunicacions comercials, per mitjans electrònics, sobre els nostres serveis que puguin ser del seu interès.

Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l‘article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè atorga el seu consentiment inequívoc a PHYSIO Clínica d’Osteopatia i Fisioteràpia S.LP. perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, mitjançant les formes legalment establertes, mitjançant escrit dirigit a l’adreça postal de PHYSIO Clínica d’Osteopatia i Fisioteràpia S.LP. C/ Juli Garreta 12, 1r pis – 17002 de Girona o enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica info@www.physio.cat. En tots dos casos l’afectat haurà d’acompanyar una prova d’identitat valida en dret, com per exemple, fotocòpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui, indicant clarament el dret que desitja exercitar.

A més, en qualsevol moment, i d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pot manifestar el seu desig de NO rebre comunicacions comercials electròniques, de manera senzilla i gratuïta, enviant una sol·licitud per correu electrònic a info@physio.cat indicant BAIXA a l’assumpte del missatge.