Què és la Laserteràpia? Concepte, pros i contres

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
La laserteràpia és un tractament amb làser que ha estat investigat des dels anys 70, aprovat per la Food and Drug Administration (FDA) als EUA i utilitzat en la pràctica clínica des de fa gairebé 20 anys.
laserterapia

El creixent interès per la Laserteràpia i els seus efectes ha estat demostrat per una gran quantitat de publicacions científiques. En l’actualitat, està molt ben valorat i àmpliament utilitzat, cada vegada més, en diversos tractaments d’institucions d’arreu del món.

A Physio disposem de dos tipus de làsers;

 • el soft-làser o làser de baixa potència,
 • i el mid-làser o de mitja potència.

Aquests aparells d’alta tecnologia, amb la determinació de la longitud d’ona controlada pel fisioterapeuta, estimulen el procés natural de la curació del cos per així produir els efectes fisiològics desitjats.

Què és la Laserteràpia?

La paraula LÀSER deriva del seu acrònim anglès Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, és a dir, amplificació de llum per emissió estimulada de radiació.

Amb efectes terapèutics trobem 3 tipus de làsers :

 1. Power-làser o làser d’alta potència: utilitzat en cirurgia pel seu alt efecte tèrmic i mecànic sobre uns mil·límetres de gruix de teixit.
 2. Mid-Làser o làser de mitja potència: travessen la pell fins a uns 3,5 cm. Es tracta fonamentalment del làser d’infrarojos que presenta moltes aplicacions terapèutiques en l’àmbit fisioterapèutic, que citarem a continuació.
 3. Soft-làser o de potència mínima: actua a escala dels estrats superficials. Serà d’utilitat en afeccions de la pell: cicatrius, ferides, cremades, úlceres .

Mecanismes d’acció del làser en la fisioteràpia

Els làsers de baixa i mitja potència (que són els utilitzats en fisioteràpia) actuen com a reguladors i normalitzadors de la funció cel·lular, desencadenant el dispositiu que la posa en funcionament .

En diverses investigacions, s’ha demostrat com la irradiació amb làser sobre teixits normals no produïa canvis cel·lulars significatius, en canvi, si que es detectaven quan s’havien provocat prèviament alteracions cel·lulars: inflamacions, neuràlgies, úlceres, etc .

El làser emet fotons que produeixen reaccions fototèrmiques i fotoquímiques com succeeix amb la llum normal, però a causa de la seva monocromaticitat, coherència i elevada intensitat, l’absorció d’energia per part de l’organisme és major, augmentant d’aquesta manera els seus efectes biològics.

Els efectes físics del làser són la calor, la deshidratació, la coagulació de proteïnes, la termòlisi, l’evaporació i l’efecte mecànic per ones de xoc .

Efectes terapèutics de la Laserteràpia

 • Antiinflamatori: Normalitzador dels paràmetres bioquímics i hematològics (augment de la síntesi d’ATP, acció sobre la microcirculació i sobre les histamines).
 • Analgèsia: Per bloqueig nerviós, ja que normalitza el potencial de la membrana cel·lular, i per la inducció de l’alliberament de β-endorfina.
 • Bioestimulant i tròfic : Augment en la producció de diferents proteïnes i activació dels processos de reparació cel·lulars, neoformació de vasos sanguinis i regeneració de les fibres nervioses (creixement axonal).

Tècniques d’aplicació del Làser en la fisioteràpia

En trobem dues principalment :

 1. Laserteràpia: aplicació del làser com a font de transmissió d’energia a l’organisme . En aquest cas, atenent la zona a tractar, en tenim dos subtipus diferents:
  • Puntual: en superfícies petites, es pot tractar des d’un punt o una petita zona fins a diversos punts seguint els esquemes de la patologia a tractar. Es realitzen tractaments d’entre 10-15 sessions en les quals s’irradia cadascun dels punts entre 1 i 10 minuts segons la patologia.
  • Escàner: en grans superfícies s’utilitzen làsers amb possibilitat d’escombrat. Mitja potència en patologies més profundes i baixa potència en patologies més superficials. Igualment a l’anterior, es realitzen tractaments de 10-15 sessions, arribant a ser algunes més en patologies més cròniques o complexes.
 2. Laserpuntura: Es tracta de l’aplicació del làser com a substitutiu de l’agulla d’acupuntura . El tractament es realitza seguint els mateixos principis de l’acupuntura de la medicina tradicional xinesa, amb els avantatges afegits de major rapidesa en l’aplicació i evitem el contacte invasiu.

5. Beneficis de la Laserteràpia

Entre els beneficis pel pacient per l’aplicació del làser podem esmentar:

 • Efecte antiinflamatori
 • Efecte analgèsic
 • Relaxant muscular/ decontracturant
 • Regenerador
 • Efecte sobre la cicatrització d’úlceres i teixits.
 • Reabsorció d’edemes

Les principals indicacions de la laserteràpia són:

 • Dolors aguts i crònics
 • Lesions agudes de parts toves
 • Lumbàlgia, dorsàlgia i cervicàlgia
 • Lumbociatàlgia
 • Cicatrització i reparació tissular
 • Artritis reumatoide
 • Artrosis
 • Tendinopaties
 • Fibromiàlgia
 • dolor miofascial
 • Edemes
 • Periostitis
 • Fascitis plantar
 • Fibroneuràlgia
 • Úlceres, cremades, incisions i ferides tòrpides
 • Cefalees

Contraindicacions i precaucions

Com contraindicacions trobem la zona de l’ull, antecedents de fotosensibilitat, tractament amb fàrmacs fotosensibilitzants, embaràs, tumors, processos bacterians i alteracions tiroïdals.

És fonamental la precaució amb aquest tipus d’aparells.

S’utilitzaran obligatòriament ulleres especials per a la protecció dels ulls, tant del pacient com del fisioterapeuta.

Encara que l’aparell estigui apagat, mai es dirigirà el seu feix cap als ulls. Cal tenir en compte que molts làsers no són visibles i que per testificar el seu funcionament disposen d’un LED indicador o d’un traçador que ens indica on s’està dirigint el feix de llum .

Tània Sánchez-Blanco

Tània Sánchez-Blanco

Fisioterapeuta. Número de col·legiada: 8276

Sobre PHYSIO

PHYSIO és un centre mèdic de Girona especialitzat a guarir o pal·liar el dolor i afeccions de persones de totes les edats mitjançant l’osteopatia, la fisioteràpia, massatges i altres teràpies físiques.

Segueix-nos a

Cercador de continguts

Search

Altres articles del blog